פרטים נוספים
לאישור בדיקת הזכאות

לבדיקת זכאות מורחבת, יש למלא אחר השאלון הבא.

* בעת מילוי השאלון, יש להקפיד להזין נתונים מלאים ומורחבים ככל האפשר.

זאת בכדי שיועצים פיננסים של החברה יוכלו לעבור על הפרטים שלך ולנווט את הפניה שלך לגורם המימון המתאים לנתוניך.